Werkwijze

In de afgelopen jaren heeft FLOW hard gewerkt aan het ontwikkelen van een werkwijze die enerzijds past bij de autonomie en soms grillige aanpak van de individuele makers en anderzijds garantie biedt

voor een kwalitatief betrouwbare uitkomst. FLOW is er in geslaagd een format te ontwikkelen dat succesvol is. Het vraagt om maatwerk en is arbeidsintensief, maar FLOW is overtuigd dat een

dergelijke aanpak  noodzakelijk is om een verschil te kunnen maken.

Op deze wijze is het mogelijk Het is een manier om met de HipHop uitgangspunten in kwalitatief en kwantitatief opzicht  artistieke doelen  en social practices met elkaar te verbinden. 

FLOW heeft als hoofddoelstelling artistiek hoogwaardige cross-over kunst te maken, voor de communities die zij bedient. FLOW produceert jaarlijks ruim dertig eigen producties, uiteenlopend van een showcasefestival, tot one-man-shows en van het FLOW Spoken Word gala tot de grote zaalvoorstelling in De Doelen met het symphonie orkest. Mede door deze verschuiving is FLOW erin geslaagd met haar activiteiten een grote, en meer inclusieve doelgroep van Rotterdammers en daarbuiten te bereiken.

   

FLOW maakt in de hoofdlijnen onderscheid tussen twee soorten artistieke activiteiten.

Enerzijds zijn er de line-up shows voor  jonge talenten zoals FLOW Unplugged, FLOWETRY en FLOWTIME.

Anderzijds ontwikkelt FLOW avondvullende signatuur voorstellingen en concerten met het professionele team, aangevuld door de mid-career talenten uit het ontwikkelingstraject. 

FLOW werkt met zowel elementen uit de canon van de gevestigde mainstream kunst, als elementen van de meer perifere 'straatcultuur' zodat de beoogde intersectionaliteit zowel op inhoud als vorm vertegenwoordigd is.

Deze worden in een interdisciplinair concept verder uitgewerkt.

Muziek en Spoken Word nemen daarbij altijd een centrale plek in. Het persoonlijke verhaal van de maker wordt geplaatst in een bredere context in zowel vorm als inhoud gericht op  een breed hybride divers publiek. 

 

Grootmeesters uit zowel de Hip Hop cultuur als uit het repertoire theater, worden ingezet als artistieke inspiratiebron, maar ook als boegbeelden voor emancipatie in sociaal maatschappelijk opzicht.

Dit leidt tot de noodzakelijke actuele gelaagdheid. De voorstellingen, gemaakt met de tekentaal uit beide domeinen,  spreken tot de verbeelding van een grootstedelijk, inmiddels mainstream publiek.

De verbreding van de mix van talen schept ruimte om met elkaar op inspirerende wijze in gesprek te gaan.

De voorstellingen empoweren, bevragen en leggen gevoeligheden bloot,

maar ook en vooral zijn het altijd artistieke werken tot stand gekomen door een team dat intensief samenwerkt en met en op elkaar bouwt. 

 

De komende producties worden op alle niveaus gemaakt in minimaal duoschap, opdat het gesprek en de zoektocht steeds een resultaat is van  verschillende stemmen en visies.

Zo is bij de voorstelling ‘B&W’ (2024) de eindregie in handen van Marjorie Boston en Victor Mentink, die ieder vanuit hun eigen expertise en kracht een bijdrage leveren. Deze samenwerkingen hebben geleid tot een spannend resultaat, en om die reden willen we deze samenwerkingen voorlopig continueren als het gaat om het lichtontwerp, de ruimtelijke vormgeving, het spel en de muziek.

 

Omdat in het maaktraject het werken met een team centraal staat, is het van groot belang de fasen vooraf helder te hebben en deze streng te bewaken. 

 

  1.             Conceptontwikkeling/samenstelling team; script fase 1
  2.             Delen script en materiaal met artistiek team en spelers
  3.             Verwerken feedback aan tafel, script fase 2
  4.             Vloer werk script en spel, script en overige disciplines
  5.             Vloer in samenwerking met de  overige disciplines: licht, geluid, ruimte    
  6.             Context Programmering
  7.             Toetsen aan publiek middels try outs
  8.             Premiere
  9.             Toernee

Opzet van het Talentontwikkelingstraject

We onderscheiden drie niveaus van talenten dat gedurende twee jaar samen met FLOW een aantal stadia doorloopt. Flow maakt met het talent samen inzichtelijk wat per traject de focus heeft en getraind gaat  worden en helpt het talent deze fasen stap voor stap te doorlopen.

 

 

 

 

 

Methodiek

Aan de grondslag van het talentontwikkelingstraject, ligt de ambitie de kwaliteiten van jonge kunstenaars tot bloei te brengen vanuit wederzijds vertrouwen. Jongeren zijn eerder bereid én in staat hun tekortkomingen bespreekbaar te maken en daaraan te werken wanneer zij dit vertrouwen ervaren. Deze positieve benadering zorgt ervoor dat de altijd aanwezige (onbewuste) weerstand en sabotage mechanismen in stappen kunnen worden overwonnen. 

Het talentontwikkelingstraject biedt maatwerk, waarbij productionele, dramaturgische en/of vormgeving vaardigheden worden getraind, naast die van het interdisciplinair maken (schrijven, spel, regie, muziek, vormgeving). Het team heeft de noodzakelijke ervaring om zowel het artistiek traject als het leertraject te kunnen overzien en begeleiden.

Artistiek, zakelijk en organisatorisch zorgen zij met elkaar voor de totstandkoming van het geheel. 

Gestimuleerd hun gedachten en emoties te verbeelden en te tonen aan een publiek dat zich in hen herkent, leren de  jonge makers middels vakmanschap zelfbewustzijn te ontwikkelen, in hun eigen kracht te staan, en ontdekken ze wie ze écht zijn als professioneel artistiek ondernemer.

 

Hierbij sluit FLOW zich aan bij de stroming binnen de psychologie die stelt dat mensen die zich op positieve wijze concentreren op hun talenten tot bloei komen. 

De beoogde leerdoelen worden in stappen ontwikkeld door middel van de ‘appreciative inquiry method’ (David Cooperrider, 1987).

Deze methode vertrekt vanuit de wetenschap van het ‘positief constructivisme’. Niet dat wat er niet is, maar juist dat wat talenten wel inbrengen,vormt het vertrekpunt van hun eigen maak- en leertraject. Makers werken met een eigen  ‘plan van aanpak’, waarin verwachtingen, doelstellingen en rollen omschreven zijn. Door henzelf geformuleerde doelen vormen het uitgangspunt van het traject en talenten ontvangen hierop  gerichte feedback. Leren gaat zo via trial and error:  de maker ontwikkelt een concept, gaat aan de slag, zoekt het juiste publiek, krijgt feedback en stelt bij. 

De coaches binnen FLOW zijn vertrouwde gezichten in het Huis en staan met hun poten in de modder. Zij kennen de klappen van de zweep, zowel binnen- als buitenshuis. Naast ‘each one teach one’, biedt FLOW een ‘open space' aan  beginnend talent om op zeer laagdrempelig niveau aan de slag te gaan.

 

Jong en senior talent heeft de mogelijkheid, zowel vrijblijvend als resultaat gericht,  gebruik te maken van alle faciliteiten van het huis: twee professionele muziekstudio's, twee repetitieruimtes, een podcast ruimte en diverse brainstormruimtes die afwisselend voor het eigen gebruik en voor ad hoc talent beschikbaar is. Ook hierbij worden vooraf afspraken gemaakt, die na afloop worden getoetst.