Code Diversiteit & Inclusie

FLOW houdt niet van het segmenteren van mensen. Je bent een (aankomend) podiumkunstenaar, een (aankomend) licht genie, een geluidstechnicus, iemand die op of rondom het podium hoort. Dat staat helemaal los van je maatschappelijke, sociale of -economische status, culturele achtergrond, geaardheid of seksuele voorkeur, leeftijd, kennis, vaardigheden of een lijf die misschien extra middelen nodig heeft om te kunnen functioneren in deze maatschappij. De Code Diversiteit en Inclusie vraagt om dat wat bij FLOW vanzelfsprekend is.  “Wij zijn divers en inclusief."  De medewerkers, kunstenaars en het publiek zijn een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Iedereen is welkom bij FLOW!”.

 

FLOW werkt vanuit een cross-over van ‘hoge’ en ‘lage’ kunsten, ofwel met elementen uit de canon van de gevestigde mainstream kunst en die van de meer perifere 'straatcultuur'. Er worden crossovers gezocht die in een interdisciplinaire tekentaal worden uitgewerkt.

Hierbij vormen de volgende componenten altijd het uitgangspunt: theater, muziek, tekst, ruimte, licht, beeld en spel waarbij muziek en Spoken Word een centrale plek innemen. Het persoonlijke verhaal van de maker wordt in zowel vorm als inhoud geplaatst in een bredere context. Hoe verhoudt de ervaring van het individu zich tot de grote mythen in de wereld? En hoe kan deze individuele vertaling in vorm worden omgezet naar een artistieke prestatie voor een breed divers publiek?

 

De verandering die de maatschappij op dit moment meemaakt, het bewuster worden van de kracht van woorden en hoe deze kunnen leiden tot het kwetsen,  bewust en onbewust, van verschillende groepen. Het bewust worden van het institutionele racisme, de kracht van de media en hoe deze bepalend is voor onze (voor)oordelen, het missen van dialogen tussen de verschillende groepen in de media waarbij gezocht wordt naar verbinding in plaats van de polarisatie die nu de overhand heeft. 

FLOW gelooft dat verbinding te vinden is in de kunst zoals FLOW deze nu ook vindt door de cross-over signatuur voorstellingen.

Door het maken van deze stukken bereikt FLOW een zeer divers publiek en worden er bruggen geslagen tussen genres en doelgroepen. Wat FLOW hier onder andere mee wil bereiken is het verweven van de verschillende groepen in de maatschappij. Laten zien dat er wel degelijk raakvlakken zijn en daarmee dus ook verbinding.