Beloningsbeleid

 

Het beloningsbeleid van Productiehuis FLOW richt zich primair op het aantrekken, behouden en bevorderen van hooggekwalificeerde medewerkers en makers. Dit alles gebeurt binnen een goed beheerde en integere bedrijfsvoering, met de focus op de lange termijn. We streven ernaar te voorkomen dat beloningen medewerkers aanzetten tot onzorgvuldig handelen of tot onderwaardering leidt.

 

Tevens is ons doel om met dit beloningsbeleid de belangen van zowel de sector als ons bedrijf op de lange termijn te dienen. Daarnaast streven we naar een gezonde en stimulerende impact van ons beloningsbeleid.

Dit beloningsbeleid is een integraal onderdeel van ons personeelsbeleid. De eisen en competenties die wij verwachten van onze medewerkers en makers zijn vastgelegd in de opgestelde functieprofielen.

 

Uitgangspunten Productiehuis FLOW

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden gehanteerd. Het beloningssysteem moet voldoen aan de volgende punten:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Transparant;
 • Maatschappelijk verantwoord/gerechtvaardigd;
 • Artistieke inhoud en zakelijke kennis centraal 
 • Langetermijndoelstelling;
 • Marktconformiteit: De beloning wordt marktconform uitgekeerd aan de hand van het cao Toneel en Dans;
 • Ervaring: In samenspraak met de directie wordt het aantal ervaringsjaren geëvalueerd en vervolgens ingeschaald via het cao Toneel en Dans;
 • Prestatie: Naast basissalaris is er ruimte voor prestatiebeloning, gebaseerd op objectieve criteria;
 • Ontwikkeling: FLOW investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers door middel van trainingen en coaching.

 

Binnen Productiehuis FLOW omvatten de beloningscomponenten onder andere:

 1. Salaris (inclusief vakantiegeld) - Deze beloningen zijn marktconform. De inschaling is onder meer afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt elke medewerker 8% vakantietoeslag. Tevens kan er jaarlijks een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden, ter beoordeling van de direct leidinggevende in overleg met de directie, afhankelijk van de prestaties.
 2. Onkostenvergoeding - Medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook zijn er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Voor deze vergoedingen is goedkeuring van de directie vereist. Medewerkers en makers krijgen kaartjes vergoed voor voorstellingen en concerten die bezocht dienen te worden in het belang van Productiehuis FLOW.

 

Beoordeling en salarisverhoging bij FLOW

Jaarlijkse gesprekken:

 • In juni vindt er een functioneringsgesprek plaats met de leidinggevende.
 • In december vindt er een beoordelingsgesprek plaats met de leidinggevende en de directeur.
 • Tijdens deze gesprekken worden afspraken en doelen geformuleerd.
 • De doelen worden in overleg met de medewerker vastgesteld en zijn beïnvloedbaar door de medewerker.
 • De resultaten van de gesprekken worden bewaard in het personeelsdossier.

Beoordelingscriteria:

De volgende criteria worden meegewogen in de beoordeling voor salarisverhoging en promotie:

 • Vakbekwaamheid / deskundigheid: De mate waarin de medewerker de benodigde kennis en vaardigheden bezit om de functie goed uit te voeren.
 • Flexibiliteit: De bereidheid van de medewerker om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en werkzaamheden.
 • Collegialiteit: De mate waarin de medewerker samenwerkt met collega's en een positieve bijdrage levert aan het team.
 • Zelfstandigheid: De mate waarin de medewerker zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid neemt.
 • Motivatie: De mate waarin de medewerker gemotiveerd is om goed te presteren en zich te ontwikkelen.

Ondernemings- / afdelingsdoelstellingen:

Naast de persoonlijke doelen van de medewerker, worden ook de ondernemings- en afdelingsdoelstellingen meegewogen in de beoordeling. FLOW stuurt op kwaliteit van de dienstverlening en dit is een belangrijk aspect in de beoordeling.

 

Evaluatie beloningsbeleid FLOW

Jaarlijkse evaluatie:

Het beloningsbeleid van FLOW wordt jaarlijks geëvalueerd door de verantwoordelijken. Hierbij wordt een risicoanalyse uitgevoerd en worden de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht gehouden.

Doelstellingen en uitgangspunten:

De volgende aspecten worden beoordeeld:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden?