Fair Practice Code

FLOW heeft de afgelopen vijf jaar hard gewerkt om te komen waar ze nu staat. Veel mensuren hebben geleid tot dit resultaat.

 

Fair Pay  / Solidariteit

ProductiehuisFLOW hecht waarde aan het principe van gelijke beloning voor gelijk werk. Dit betekent dat FLOW haar medewerkers een eerlijke vergoeding biedt voor hun werk, ongeacht hun achtergrond of opleiding.

In de praktijk blijkt het echter lastig om dit principe in te vullen voor autodidacten omdat autodidacten niet worden genoemd in het cao Toneel en Dans. Autodidacten hebben vaak

dezelfde kennis en ervaring als professionals die een opleiding hebben gevolgd, maar  worden niet op dezelfde manier beloond.

Om deze discrepantie te verkleinen, heeft FLOW een aantal maatregelen genomen. Zo worden de zakelijke en artistiek leider van FLOW, die beiden autodidact zijn, ingeschaald op stap 4 en 8 van het cao Toneel en Dans. Dit is een stap hoger dan de laagste inschaling voor professionals met een opleiding.

    

Verder hanteert FLOW voor haar makers de cao Toneel en Dans voor het maken van financiële afspraken. De spelers van FLOW hebben gemiddeld 8 jaar ervaring en zij worden ingeschaald op stap 4.

Dit is in samenspraak met de spelers gebeurd om ervoor te zorgen dat fair pay ook daadwerkelijk bij de maker terechtkomt. Als organisatie heeft FLOW voor stap 4 gekozen omdat de makers de eerste vier jaren diverse trajecten hebben bewandeld en de nodige praktijkervaring hebben opgedaan als semi-professional. Deze ervaring wordt door FLOW gezien als waardevol en wordt daarom beloond.

FLOW is een erkend leerbedrijf en werkt met stagiaires voor diverse disciplines. Zij krijgen naast de stagevergoeding  gratis toegang tot alle evenementen en producties van FLOW. Elke stagiair

krijgt een vaste begeleider waarmee  een planning, afspraken en doelen worden gemaakt die twee wekelijks besproken worden. 

De vrijwilligers bij de producties krijgen allen de op dat moment wettelijke maximale vrijwilligersvergoeding. 

 

Transparantie 

Elk jaar worden de jaarverslagen op de website geplaatst. Ook is op de site een korte omschrijving van de bedrijfsvoering te vinden.

De deur van het kantoor staat  ook altijd open. Iedereen kan binnenlopen met een vraag,  idee of om gewoon een boek te lezen in onze bibliotheek. Op de Socials plaatst FLOW  veel

beeldmateriaal dat gemaakt wordt in het kantoor, zodat de volgers kunnen zien hoe het eraan toe gaat.  

FLOW gelooft heilig in het principe ‘each-one-teach- one’.

Soms is dit 1-op-1 als het gaat om een bepaalde discipline, soms is het in de vorm van workshops die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Zo organiseert FLOW in de zomervakantie FLOW wekelijks

Spoken Word en Schrijf workshops die voor de community tegen een laag bedrag te volgen zijn. FLOW hecht veel waarde aan de Fair Practice Code en vraagt ook van haar samenwerkingspartners om deze na te leven. 

 

Vertrouwen

FLOW onderkend ten zeerste het belang van een veilige omgeving. Voor iedereen die bij het huis hoort is er de mogelijkheid om een 1-op-1 gesprek te voeren in een afgesloten ruimte met de vaste begeleider of een vertrouwenspersoon naar keuze. FLOW hanteert een reglement voor grensoverschrijdend gedrag. FLOW vindt het belangrijk dat elke maker zijn creativiteit de vrije loop kan gaan.

Binnen de kaders van de verkregen subsidies zoekt FLOW naar manieren om dit te faciliteren. Maatwerk is hier belangrijk. Iedereen is uniek en zo ook de creativiteit, waarbij de kwaliteit als

uitgangspunt wordt genomen. 

 

Duurzaamheid

Het fundament van FLOW is het ontwikkelen van talent op de lange termijn en  talentontwikkeling van alle niveaus. Van de amateur cultuurbeoefenaars tot de professionals. FLOW investeert in haar doelgroep die niet de traditionele wegen heeft bewandeld. FLOW is een onderdeel van de community en neemt haar verantwoordelijkheid om als rolmodel instelling te fungeren. 

 

Diversiteit

Diversiteit is één van de fundamenten waarop  FLOW gebouwd is. Mensen met verschillende achtergronden, zowel maatschappelijk als economisch, kennis en vaardigheden  en cultureel, vormen het hart van FLOW.

Dit is ook terug te zien in het publiek door de programmering en het personeel en kunstenaars van FLOW. FLOW werkt vanuit de visie van intersectionaliteit, zoals deze in Nederland is

uitgewerkt door dr. Gloria Wekker. In deze gedachte worden sexe, gender, etniciteit en klasse met elkaar verbonden in het denken over en handelen naar het streven van gelijkwaardigheid.