ProductiehuisFLOW

is een dynamisch en cultureel divers productiehuis gevestigd in Rotterdam Zuid. Sinds de oprichting heeft FLOW zich gemanifesteerd als een creatieve kracht die de rijke diversiteit van de samenleving weerspiegelt door middel van verschillende kunstvormen. Het geloof van FLOW in de kracht van kunst als een instrument voor sociale reflectie en verandering blijft de drijvende kracht achter haar activiteiten.

Het productiehuis richt zich op podiumkunsten in de breedste zin van het woord en heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door haar multidisciplinaire aanpak. De combinatie van theater, spoken word, hiphop, literatuur, muziek, visuele kunsten en co-creatie vormt de kern van de podiumavonden en producties van FLOW, die een totaalbeleving bieden aan het publiek.

Vanaf haar oprichting heeft Productiehuis FLOW zich gericht op het aanspreken van een jong en cultureel divers publiek. Bovendien biedt het productiehuis ruimte voor de ontwikkeling van jongeren met weinig tot geen podiumervaring. FLOW gelooft sterk dat het gebrek aan ervaring op het podium niet gelijk staat aan een gebrek aan talent. Integendeel, vaak zijn deze talenten overvloedig aanwezig, maar ontbreekt het de jongeren aan de juiste ondersteuning en kansen binnen de culturele sector.

Daarom fungeert Productiehuis FLOW als een katalysator voor deze opkomende talenten, hen begeleidend en ondersteunend op hun artistieke reis. Door middel van workshops, mentorprogramma's en optredens biedt FLOW jongeren de mogelijkheid om hun artistieke vaardigheden te ontwikkelen en te groeien tot professionele kunstenaars.

Als een toonaangevend productiehuis in Rotterdam Zuid en daarbuiten, blijft FLOW zich inzetten voor inclusiviteit, diversiteit en artistieke excellentie. Haar voortdurende streven naar innovatie en haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap maken haar een waardevolle en inspirerende speler in het culturele landschap van de stad.

 


Opzet van het Talentontwikkelingstraject

We onderscheiden drie niveaus van talenten dat gedurende twee jaar samen met FLOW een aantal stadia doorloopt. Flow maakt met het talent samen inzichtelijk wat per traject de focus heeft en getraind gaat  worden en helpt het talent deze fasen stap voor stap te doorlopen.

 

 

 

 

Methodiek

Aan de grondslag van het talentontwikkelingstraject, ligt de ambitie de kwaliteiten van jonge kunstenaars tot bloei te brengen vanuit wederzijds vertrouwen. Jongeren zijn eerder bereid én in staat hun tekortkomingen bespreekbaar te maken en daaraan te werken wanneer zij dit vertrouwen ervaren. Deze positieve benadering zorgt ervoor dat de altijd aanwezige (onbewuste) weerstand en sabotage mechanismen in stappen kunnen worden overwonnen. 

Het talentontwikkelingstraject biedt maatwerk, waarbij productionele, dramaturgische en/of vormgeving vaardigheden worden getraind, naast die van het interdisciplinair maken (schrijven, spel, regie, muziek, vormgeving). Het team heeft de noodzakelijke ervaring om zowel het artistiek traject als het leertraject te kunnen overzien en begeleiden.

Artistiek, zakelijk en organisatorisch zorgen zij met elkaar voor de totstandkoming van het geheel. 

Gestimuleerd hun gedachten en emoties te verbeelden en te tonen aan een publiek dat zich in hen herkent, leren de  jonge makers middels vakmanschap zelfbewustzijn te ontwikkelen, in hun eigen kracht te staan, en ontdekken ze wie ze écht zijn als professioneel artistiek ondernemer.

 

Hierbij sluit FLOW zich aan bij de stroming binnen de psychologie die stelt dat mensen die zich op positieve wijze concentreren op hun talenten tot bloei komen. 

De beoogde leerdoelen worden in stappen ontwikkeld door middel van de ‘appreciative inquiry method’ (David Cooperrider, 1987).

Deze methode vertrekt vanuit de wetenschap van het ‘positief constructivisme’. Niet dat wat er niet is, maar juist dat wat talenten wel inbrengen,vormt het vertrekpunt van hun eigen maak- en leertraject. Makers werken met een eigen  ‘plan van aanpak’, waarin verwachtingen, doelstellingen en rollen omschreven zijn. Door henzelf geformuleerde doelen vormen het uitgangspunt van het traject en talenten ontvangen hierop  gerichte feedback. Leren gaat zo via trial and error:  de maker ontwikkelt een concept, gaat aan de slag, zoekt het juiste publiek, krijgt feedback en stelt bij. 

De coaches binnen FLOW zijn vertrouwde gezichten in het Huis en staan met hun poten in de modder. Zij kennen de klappen van de zweep, zowel binnen- als buitenshuis. Naast ‘each one teach one’, biedt FLOW een ‘open space' aan  beginnend talent om op zeer laagdrempelig niveau aan de slag te gaan.

 

Jong en senior talent heeft de mogelijkheid, zowel vrijblijvend als resultaat gericht,  gebruik te maken van alle faciliteiten van het huis: twee professionele muziekstudio's, twee repetitieruimtes, een podcast ruimte en diverse brainstormruimtes die afwisselend voor het eigen gebruik en voor ad hoc talent beschikbaar is. Ook hierbij worden vooraf afspraken gemaakt, die na afloop worden getoetst.


De Capital FLOW 5314: een eigen thuisbasis
In het hart van Rotterdam Zuid, aan de Pleinweg, komt een extra thuisbasis voor Productiehuis FLOW namelijk: De Capitol Flow 5314. De Capitol FLOW 5314 is een belangrijke stap voor FLOW. Het theater biedt de organisatie de mogelijkheid om haar missie te verwezenlijken: Meer erkenning voor autodidacten en theater toegankelijker maken voor een breder publiek.

 

Dit is een theatervenue voor maximaal honderd bezoekers. Hier kunnen beginnende en gevestigde talenten hun materiaal tonen, in gesprek met hun publiek en werken aan de noodzakelijke en community building. FLOW is verheugd om deze nieuwe thuisbasis te kunnen betrekken bij haar huidige pand. Het theater biedt de organisatie de mogelijkheid om met nieuw werk te experimenteren en nieuw publiek te bereiken. Dit biedt FLOW de kans om haar voorstellingen eerder te tonen aan de community die zij bedient. 

 

Ook heeft FLOW de mogelijkheid te groeien als professionele organisatie want het theater zal niet alleen gebruikt worden door FLOW zelf. FLOW wil autodidacten uit heel Nederland programmeren en heeft als streven grote makers het buitenland uit te nodigen voor een laagdrempelig optreden in een intieme setting. Saman Amini, Fadua El Akchoui, Imanuelle Grives en Emmanuel Boafo hebben toegezegd te willen komen spelen wanneer De Capitol haar deuren opent

 

Samenwerkingsstrategie
Productiehuis FLOW werkt samen met speelplekken die relevant zijn voor de maker en de doelgroep. Voor FLOW betekent dat samenwerkingen met speelplekken in grote- en middelgrote steden, daar zit ons publiek, de ‘curious youngsters’ en de ‘theater-nerds’.  De strategie is om gezamenlijk met de speelplekken middels rand- en context programmering op te trekken om nieuwe doelgroepen te bereiken. FLOW is hierin leidend gezien zij dicht op de doelgroep staat en weet wat de hypes van het moment zijn waarmee zij hen in beweging komen. FLOW en haar samenwerkingspartners denken na over rand- en context programmering die de doelgroepen interessant vinden zoals live podcasten, voor- en nagesprekken en afterparties. Dit kan in de vorm van workshops, lezingen, of andere activiteiten die aansluiten bij de voorstelling. FLOW gelooft hierbij  heilig in het concept van de ‘takeover’ waarbij voor een korte of langere periode het theater overneemt en geeft hierdoor een totaalbeleving aan het bezoek van het theater van entree tot afterparty.