TALENT ONTWIKKELING

Talentontwikkeling (artistiek) 

Productiehuis FLOW doet zowel op artistiek als organisatorisch niveau aan talentontwikkeling. 

FLOW gelooft dat de jeugd de toekomst heeft en investeert daarom in de nieuwe generatie kunstenaars. De nieuwe generatie biedt vanwege haar diversiteit ook een brede en diverse artistieke inhoud. Ondanks de verschillen in artistieke visie hebben alle talenten bij Productiehuis FLOW één ding overeenkomstig. Alles dat zij laten zien heeft de kernwaarden puur, rauw en eerlijk. Onder deze kernwaarden werkt FLOW als een huis met een eenduidige stempel. 

 

De (podium)kunstenaars die bij Productiehuis FLOW zijn aangesloten, hebben niet de traditionele wegen bewandeld. Enerzijds omdat er vaak nog geen kunstvakopleiding verbonden is aan de kunstuiting die zij beoefenen, maar anderzijds ook omdat zij door omstandigheden nooit de mogelijkheden hebben gehad om wél een kunstvakopleiding te volgen. Dit laatste kan verschillende oorzaken hebben, maar samengevat kan worden gesteld dat deze talenten een rugzak met zich meedragen (denk aan: schuldsanering, (geestelijke) mishandeling, dakloos zijn, detentie en het in het algemeen ontbreken van basisbehoeften om je als persoon te kunnen ontwikkelen). Deze diversiteit aan achtergronden zorgt voor pure, rauwe en eerlijke straatbeelden op het podium. Er wordt een kant belicht die nooit eerder vertoond is. 

 

De jonge makers binnen Productiehuis FLOW krijgen begeleiding van professionals. Door een mix van geschoolde professionals en ongeschoolde spelers/makers worden professionele voorstellingen neergezet die dicht bij de kern van de talenten blijven. Iedere lichting jonge makers die uitgroeit tot van semi-professionele kunstenaars tot professionele kunstenaars draagt bij aan het opleiden van de volgende lichting (each-one-teach-one methode). Kennisoverdracht op de volgende generatie is binnen de visie van FLOW namelijk cruciaal. 

 

Talentontwikkeling (organisatorisch) 

Ook op organisatorisch gebied besteedt Productiehuis FLOW veel aandacht aan talentontwikkeling. Jongeren met een passie voor kunst en cultuur, maar zonder de ambitie zelf (podium)kunstenaar te worden, kunnen bij Productiehuis FLOW ook achter de schermen aan de slag. Zij worden opgeleid tot professionele productieleiders, marketeers, fondsenwervers en programmeurs. Jonge talenten lopen mee met professionals en krijgen door de tijd heen steeds meer verantwoordelijkheden. Iedereen krijgt één-op-één begeleiding omdat iedereen nu eenmaal anders is en zich in een ander tempo ontwikkelt. Inmiddels is de eerste generatie productieassistenten uitgegroeid tot productieleiders en leiden zij de nieuwe generatie op. Een aantal marketeers heeft de vleugels uitgeslagen en zijn binnen andere organisaties (betaald) aan de slag. Productiehuis FLOW wil deze organisatorische talenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt, dit kan binnen het Productiehuis maar ook elders. 

 

Cultureel ondernemerschap

Productiehuis FLOW hecht grote waarde aan sterk en gedegen cultureel ondernemerschap bij de jonge makers die zij begeleiden. Daarom worden zij niet alleen bijgestaan in hun artistieke ontwikkeling, maar ook op het gebied van cultureel ondernemerschap. In een sector waarin subsidies lang niet altijd vanzelfsprekend zijn, is het namelijk belangrijk zelf de broek op te kunnen houden door het uitvoeren van commerciële opdrachten. De talenten worden begeleid en gestimuleerd om een balans te vinden tussen artistiek werk en commerciële opdrachten zodat zij er een gezonde financiële huishouding op na houden. De artiesten leren niet alleen hoe zij zelf commerciële opdrachten kunnen werven, relatiebeheer uitvoeren en moeten netwerken, maar ook hoe ze zorgen dat hun financiële administratie op orde is. 

Talentontwikkeling (artistiek) Productiehuis FLOW bevordert talentontwikkeling op zowel artistiek als organisatorisch niveau. Het geloof in de kracht van de jeugd als de toekomst van de kunstsector leidt tot investeringen in de nieuwe generatie kunstenaars. Deze nieuwe generatie brengt vanwege haar diversiteit een breed scala aan artistieke inhoud voort. Ondanks verschillen in artistieke visie delen alle talenten bij Productiehuis FLOW één gemeenschappelijk kenmerk: hun werk is doordrongen van de kernwaarden puur, rauw en eerlijk. Deze kernwaarden vormen de rode draad binnen FLOW en geven het huis een herkenbare identiteit.

De (podium)kunstenaars die verbonden zijn aan Productiehuis FLOW hebben vaak geen conventionele opleidingswegen bewandeld. Dit kan te maken hebben met het ontbreken van specifieke kunstvakopleidingen voor hun discipline, maar ook door persoonlijke omstandigheden die hen hebben weerhouden van een traditionele opleiding. Deze omstandigheden kunnen variëren van schuldsanering tot dakloosheid, van (geestelijke) mishandeling tot detentie. Deze diverse achtergronden resulteren in authentieke en eerlijke voorstellingen die nieuwe perspectieven bieden en straatbeelden tonen die zelden eerder zijn vertoond.

Jonge makers bij Productiehuis FLOW worden begeleid door professionals. Door een combinatie van geschoolde en ongeschoolde makers ontstaan professionele voorstellingen die trouw blijven aan de kern van de talenten. De overdracht van kennis en ervaring naar de volgende generatie staat centraal binnen de visie van FLOW, volgens het principe van 'each-one-teach-one'. Dit proces van continue kennisoverdracht draagt bij aan de groei en ontwikkeling van de kunstgemeenschap.

Talentontwikkeling (organisatorisch) Op organisatorisch gebied besteedt Productiehuis FLOW veel aandacht aan talentontwikkeling. Jongeren met een passie voor kunst en cultuur, maar zonder de ambitie om zelf kunstenaar te worden, kunnen bij FLOW terecht voor achter de schermen functies. Deze jongeren worden opgeleid tot professionele productieleiders, marketeers, fondsenwervers en programmeurs. Door middel van praktijkervaring en individuele begeleiding verwerven zij geleidelijk meer verantwoordelijkheden. De eerste generatie productieassistenten is inmiddels uitgegroeid tot ervaren leiders die de volgende generatie begeleiden. Ook marketeers hebben binnen en buiten Productiehuis FLOW hun weg gevonden, waarbij ze hun opgedane kennis in de praktijk brengen.

Cultureel ondernemerschap Productiehuis FLOW legt grote nadruk op sterk en gedegen cultureel ondernemerschap bij de jonge makers die zij begeleidt. Naast artistieke ontwikkeling krijgen zij daarom ook begeleiding op het gebied van cultureel ondernemerschap. In een sector waar subsidies niet vanzelfsprekend zijn, is het essentieel om zelfstandig te kunnen opereren door het verwerven van commerciële opdrachten. De talenten worden gestimuleerd om een balans te vinden tussen artistiek werk en commerciële opdrachten, zodat zij een gezonde financiële basis kunnen creëren. Dit omvat niet alleen het verwerven van opdrachten, maar ook relatiebeheer, netwerken en financiële administratie.